ประสบการณ์กว่า 25 ปี ทำให้ทราบความต้องการของลูกค้า ดังนั้น เราจึงร่วมกับโรงงานพัฒนาลายกระเบื้อง ซึ่งในประเทศไทยมีผู้จำหน่ายเพียงไม่กี่รายที่ทำได้ ดังนั้นเราจึงมีลายกระเบื้องที่มีเอกลักษณ์ และจำหน่ายเฉพาะร้านของเรา (Exclusive Design) โดยลูกค้าสามารถมองหาเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอร์ที่ตัวกระเบื้องได้