ร้านเซรามิกเซ็นเตอร์ หรือ ต.สุขภัณฑ์ เริ่มธุรกิจเมื่อประมาณปี 2536 จากร้านเล็กๆ เพียงสองคูหา มีพื้นที่แสดงสินค้าเพียง 80 ตารางเมตร ร้านเดิมตั้งอยู่ที่บ้านโนนบาก ริมถนน 304 ซึ่งห่างจากร้านปัจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมุ่งเน้นขายกระเบื้อง และ สุขภัณฑ์เป็นหลักเพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการสร้างงานขึ้นภายในจังหวัด รวมถึงการย้ายถิ่นฐานของคนในจังหวัดอื่นๆเข้ามาทำงานพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้ ต.สุขภัณฑ์ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต.สุขภัณฑ์ได้ทำการจดทะเบียนเป็น บริษัทต.สุขภัณฑ์ เซ็นเตอร์ จำกัด และเริ่มปรับปรุงร้านในปี 2555 เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่สูงขึ้นและได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น ต.สุขภัณฑ์จึงได้ปรับพื้นที่โชว์รูมเพื่อให้สามารถแสดงตัวอย่างสินค้าได้มากและหลากหลายขึ้น

 ซึ่งในการปรับปรุงดังกล่าว จะทำให้ร้านมีพื้นที่แสดงตัวอย่างสินค้ากว่า 2,500 ตารางเมตร ในขณะเดียวกัน ต.สุขภัณฑ์มีพื้นที่คลังสินค้าสำหรับสต็อกสินค้ากว่า 2,500 ตารางเมตรเช่นกัน

นอกจากการปรับปรุงโชว์รูมแล้ว ต.สุขภัณฑ์ยังพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย และดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดเครื่องปรับอากาศในโชว์รูม ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเลือกสินค้าได้เต็มที่โดยไม่มีความร้อนมาเป็นอุปสรรค และลุกค้ายังสามารถเพลิดเพลินจากการฟังเพลงสบายๆในขณะเดียวกันอีกด้วย ทางร้านได้มีบริการออกแบบสามมิติ หรือ 3D Design Center ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าเลือกสินค้าได้ถูกใจยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ต.สุขภัณฑ์ยังมีบริการการจัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งของร้านเอง จึงทำให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธฺภาพ

 และเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนจากร้านภูธรมาสู่การเป็นร้านกึ่งโมเดิร์นเทรดแบบท้องถิ่น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านจาก ต.สุขภัณฑ์ มาเป็น เซรามิกเซ็นเตอร์ โดยชื่อใหม่นี้ จะสะท้อนภาพลักษณ์ของร้านที่เป็นศูนย์รวมกระเบื้อง แกรนิตโต้ และสุขภัณฑ์ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงาน และผู้บริหาร ทางร้านจึงกำหนดพันธกิจ คือ “เซรามิกเซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญคู่บ้านคุณ” เรายังคงจะพัฒนา ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านกระเบื้อง แกรนิตโต้ สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ชุดห้องครัว และบริการออกแบบ และเรามั่นใจว่า “เราจะเป็นร้านค้าท้องถิ่นที่สามารถแข่งขัน และทัดเทียมกับร้านโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ได้” และนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวปราจีนบุรี

 เซรามิกเซ็นเตอร์ ร้านค้าท้องถิ่นที่บริหารงานโดยคนท้องถิ่น ที่เคียงคู่ชาวปราจีนมากว่า 20 ปี...