เงื่อนไขการร่วมสนุก
(1) ซื้อสินค้าภายในร้านทุก 2,000.- รับคูปองลุ้นเที่ยวเกาหลี 1 ใบ โดยจะต้องเป็นสมาชิกของทางร้านเท่านั้น
(2) กรณีที่กดเพิ่มเพื่อนในไลน์ รับเพิ่ม 3 ใบ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) สมาชิกเดิมให้โพสต์ในไทมไลน์ จึงจะได้รับ 3 ใบและกดไลค์แฟนเพจและแชร์ รับเพิ่ม 3 ใบ โดยต้องแสดงให้แคชเชียร์ดูเพื่อยืนยัน กรณีที่จับได้ลูกค้าจากไลน์และเฟสบุ๊ก
(3) ผู้โชคดีจะต้องเป็นสมาชิกของทางร้าน หรือแชร์โพสต์ตามเงื่อนไขในไลน์และเฟสบุ๊กเท่านั้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากโพสต์และเพจเฟสบุ๊กของร้าน ไม่พบว่าลูกค้าได้แชร์จริง หรือถูกลบไป (สามารถดูได้จากระบบ admin ของทั้งไลน์และเฟสบุ๊ก)
(4) รางวัล คือ แพจเกจทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน จำนวน 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 40,000.- หากเกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากราคาแพ็กเกจทัวร์ ทางผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เช่น ค่าเดินทางไปสนามบิน ค่าทำพาสปอร์ต ค่าใช้จ่ายกรณ๊ที่ต้องการนอนพักเดี่ยว ฯลฯ ซึ่งเดินทางในเดือนมกราคม 2562
(5) ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งสำเนาพาสปอร์ต ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยจะมีการจับรางวัลในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทาง Facebook LIVE
(6) พนักงานของร้าน และ Supplier ไม่สามารถร่วมสนุกได้