หัวหน้างานบุคคล/เจ้าหน้าที่บุคคล (มีประบการณ์) 
ด่วน!!

- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านบุคคล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี และต้องสามารถนำเสนอและสรุปงานได้

 

พนักงานออกแบบ ด่วน!!

- จบ ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมออกแบบ หรือกราฟิค และพร้อมที่จะเรียนรู้ 

- ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

- นำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

 

พนักงานขายประจำร้าน/พนักงานแนะนำสินค้า (พีซี)

- จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

- ชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- พูดจาไพเราะ รักงานบริการ และเอาใส่ใจต่องานและลูกค้า

- มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

 

พนักงานตรวจสอบสินค้า (เช็กเกอร์) ด่วน!!

- จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

- สามารถขับรถฟอร์กลิฟท์ได้

- ละเอียดรอบคอบ และรักงานบริการ

- มีความคิดเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบสูง

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

 

พนักงานสต็อก (พิกเกอร์)

- จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

- สามารถขับรถฟอร์กลิฟท์ได้

- ละเอียดรอบคอบ และรักงานบริการ

 

พนักงานขับรถ

- ไม่จำกัดวุฒิ

- มีใบขับขี่ประเภท 2

- รักงานบริการ และมีความรับผิดชอบสูง

- ขยัน ซื่อสัตย์ และพูดจาไพเราะ

 

พนักงานติดรถส่งสินค้า

- ไม่จำกัดวุฒิ

- รักงานบริการ และมีความรับผิดชอบสูง

- ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน

 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน/เงินพิเศษ

- ประกันกลุ่ม

 

สนใจติดต่อ:

งานบุคคล โทร 080 500 5225